Ibland blir det inte som man tänkt sig. Äktenskapet eller samboförhållandet tar slut. För de allra flesta innebär detta en känslosamt påfrestande period. Och mitt i allt ska många praktiska, ekonomiska och juridiska frågor lösas – oftast under tidspress. Det ska gå fort och bli rätt. Att mitt i känslostormen vara sansad och rationell för att förstå vad som gäller, upplevs för många som en övermäktig utmaning. Reglerna för gifta och sambor är olika.

 

Ansökan om skilsmässa samt bodelning

Ett äktenskap upplöses genom ansökan till närmaste tingsrätt. Den kan ske gemensamt eller av en av makarna. Har någon av makarna hemmavarande barn under 16 år är det obligatoriskt med minst sex månaders betänketid. Om en av makarna motsätter sig skilsmässa har han/hon också rätt till betänketid.  Om det inte finns s.k. enskild egendom, skall båda makarnas sammanlagda nettotillgångar fördelas lika. Denna likadelning kallas för bodelning. Bodelning kan ske redan under en betänketiden.

 

 

Bodelning för sambor

Även sambor har viss bodelningsrätt, om det inte upprättats samboavtal och det heller inte finns egendom som mottagits genom gåva eller testamente med villkor att den ska hållas utanför bodelning. Dock är det endast vissa tillgångar som ingår i bodelningen: bostad och bohag som den ena eller båda samborna inköpt under sambotiden i syfte att vara gemensam bostad.

 

 

Vi hjälper er med en ”kostnadseffektiv” lösning

Oavsett om man är gift eller sambo, behövs nu snabb kunskap om vad som gäller. Hur sker proceduren? Hur räknar man bodelningsvärden? Vad sker med framtida skatt? Kan man undvika stämpelskatt vid ny lagfart? En del sätter sig hemma vid köksbordet och försöker göra upp. Andra tar kontakt med var sitt juridiskt ombud. Ett besök hos oss innebär ”en tredje väg”. Vi blir inte ombud för en av er ”mot” den andre. Istället träffar vi er båda efter att ni bestämt att gå skilda vägar. Att vägleda er genom bodelningen underlättas av att vi träffas tidigt i processen. Detta för att ”styra upp” och undvika onödiga missförstånd och ”blindspår”.  Lösningen blir i de allra flesta fall ett bodelningsavtal som båda kan acceptera och känna trygghet med. Att få ett så bra avslut som möjligt är förstås bäst för båda - och för eventuella gemensamma barn.

 

Vi hjälper er att hålla ihop även om ni går isär. Kontakta oss på något av våra kontor.

Bodelning

Vi hjälper till med bodelningen