Vi hjälper dig med bouppteckningen

Vad är en bouppteckning?

När någon gått bort ska du som ärver göra en bouppteckning. Bouppteckningen är en sammanställning av allt den avlidne ägt och eventuella skulder. Den ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Man kan göra bouppteckningen själv eller ta hjälp av till exempel en juristbyrå.

Bouppteckning

 
Bouppteckningen är en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och eventuella skulder. Den behöver skickas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Vi förstår att det mitt i sorgen kan kännas svårt att behöva ta tag i praktiska saker som en bouppteckning. Frågorna kring kostnader och tillvägagångssätt kan vara många. Därför finns vi här för dig – redo att guida dig genom hela processen.

 

När någon går bort lämnar den personen minnen från sitt liv efter sig. Tillgångar som bostad, pengar och tillhörigheter kan kännas obetydliga mitt i sorgen, men behöver tas om hand. Det första steget är att göra en bouppteckning.

Bouppteckningens syfte

En registrerad bouppteckning visar vem som har arvsrätt och rätt att företräda dödsboet. När bouppteckningen är registrerad ligger den till grund för avvecklingen av dödsboet. Det är ni som är delägare i dödsboet som ansvarar för att bouppteckningen skickas in. Det finns speciella regler för hur bouppteckningen ska upprättas och vi rekommenderar att man tar hjälp av en juristbyrå.

 

Lokala kontor i Småland

Vi hjälper dig med bouppteckningen på plats på något av våra kontor. Vi har lång erfarenhet av familjejuridik och jobbar dagligen med bouppteckningar, förvaltning av dödsbon och mycket mer. Välkommen till oss!