Ett dödsbo behöver tas omhand och förvaltas under tiden man gör bouppteckning och ska så småningom avvecklas.

Den som har dödsboet i sin vård ska informera alla dödsbodelägare om dödsfallet. Tillsammans ska man sedan besluta om alla åtgärder som ska göras i dödsboet. Det kan handla om att säga upp olika abonnemang, betala löpande räkningar, tömma och städa ur bostaden, sälja fastighet eller bostadsrätt, deklarera mm.

Finns det anledning att tro att dödsboets tillgångar inte räcker till skulderna ska man begära anstånd med att betala fakturor till dess man vet.

Ibland kan det kännas överväldigande med allt som ska göras i samband med ett dödsfall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvskifte

När det är fler än en dödsbodelägare bör man upprätta ett arvskfite. Detta är ett avtal mellan dödsbodelgägarna som talar om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Arvskiftet behövs bland annat för att kunna avsluta konton i banker och för att skriva över ägandet av en fastighet, men det kan samtidigt vara en trygghet för arvtagarna att veta att allt som hänt i dödsboet sedan dödsdagen är redovisat i skiftet och fördelat på rätt sätt.

 

Vi finns här för dig när livet är som mest prövande. När någon närstående gått bort ställs man helt plötsligt inför en hel rad juridiska situationer som man kanske aldrig funderat över förut. Av erfarenhet vet vi att många uppskattar att få sitta ned med en jurist och få ställa alla frågor man bär på. Utöver att göra bouppteckningen kan vi anlitas till att överta ansvaret för hela dödsboförvaltningen.
För oss är det viktigt att du får en personlig kontakt med oss på en ort nära dig. Vi på Juristbyrån Linné finns i Kalmar och Oskarshamn med omnejd och vi hjälper dig gärna.

 

Dödsboförvaltning

Vi hjälper till med dödsboet